1 listopada br. roku zmarł nasz Przyjaciel śp. Marek Jarociński, Konfrater
z Klubu Krajoznawczego PTTK „Konfraternia Sierpecka w Bydgoszczy”.
Pogrzeb odbędzie się 7 listopada (wtorek) o godz. 13.30 na Cmentarzu Nowofarnym przy ul. Artyleryjskiej 10 w Bydgoszczy.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
R.I.P.