2016-09-Gniewkowo-IKAR

Klub „IKAR” w lasach gniewkowskich
Klub „IKAR” kultywując tradycje Wojska Polskiego bierze czynny udział w upamiętnianiu ważnych wydarzeń w regionie kujawsko-pomorskim. 17 września 2016 roku delegacji Klubu brała udział w uroczystościach upamiętniających wydarzenia z II wojny światowej w lasach gniewkowskich. W uroczystym apelu udział brali wraz z sztandarem spadochroniarzy IV Oddziału ZPS koledzy: Andrzej Kowalski, Aleksander Bednarski, Krzysztof Pawlak, Janina Kendziora, Marek Kowalczyk, Jan Jędrzejczak i sympatycy Klubu „IKAR” – mieszkańcy Gniewkowa, zaangażowani w sprawowaniu opieki nad mogiłą pomordowanych przez hitlerowskich najeźdźców. Załączone zdjęcia autorstwa pani Małgorzaty Olszewskiej udostępnił p.Tomasz Gremplewski – kierownik ds. animacji i kultury M-GOKSiR w Gniewkowie. Współpraca z Władzami miasta i gminy akcentowana w przedsięwzięciach z udziałem mieszkańców wszystkich pokoleń uwidacznia więź z lokalną społecznością i pozwala oczekiwać, że nadal będzie kontynuowana po wyborach w Oddziale Wojskowym PTTK.