Skład-poprz. kadencje

2017 – 2022

1. Kol. Artur Gutowski – Prezes
2. Kol. Edward Kozanowski – Wiceprezes
3. Kol. Zdzisław Świderski – Wiceprezes
4. Kol. Elżbieta Ostropolska – Skarbnik
5. Kol. Genowefa Hoffmann – Sekretarz
6. Kol. Jarosław Domiński – Członek
7. Kol. Ryszard Seidel – Członek
8. Kol. Łukasz Wojtecki – Członek
9. Kol. Wiesław Jarosz – Członek (do 2020.01)

2013 – 2017

1. Kol. Lech Boczkowski – Prezes
2. Kol. Zdzisław Świderski – V-ce Prezes
3. Kol. Edward Kozanowski – V-ce Prezes
4. Kol. Artur Gutowski – Sekretarz
5. Kol. Genowefa Hoffmann – Skarbnik
6. Kol. Jarosław Domiński – Członek
7. Kol. Elżbieta Ostropolska – Członek
8. Kol. Łukasz Wojtecki – Członek

2009 – 2013

I Zarząd wybrany na Zjeździe Założycielskim (11. 11. 1976r.)
  1. ppłk Benedykt Zieliński – prezes
  2. ppłk Wiesław Wierciochowicz – wiceprezes
  3. st sierż. sztab. Jan Bytys – wiceprezes
  4. ppłk Władysław Lazarowicz – sekretarz
  5. ppłk Jan Suwik – skarbnik
  6. chor. Eugeniusz Nowicki – członek
  7. st. sierż. sztab. Jerzy Przepierski – członek
  8. st. sierż. sztab. Ryszard Strzelecki – członek
  9. ppłk Zbigniew Zboiński – członek
10. st. sierż. sztab. Kazimierz Kałka – członek
11. mjr Bolesław Kłosowski – członek
12. Marian Czajkowski – członek