Strona Klubu Krajoznawczego „Konfraternia Sierpecka w Bydgoszczy”

Klub Krajoznawczy „Konfraternia Sierpecka w Bydgoszczy” został powołany w dniu 28.01.2019 roku Uchwałą Zarządu Oddziału nr 1/2019. Klub zrzesza krajoznawców wywodzących się z Sierpca i Mazowsza oraz miłośników mazowieckich klimatów.
Prezesem Klubu jest Paweł Bogdan Gąsiorowski.