Strona Klubu „IKAR”

ZARZĄD KLUBU Turystyki Lotniczej „IKAR” (od 22.03.2022 r.)
ZARZĄD KLUBU Turystyki Lotniczej „IKAR” (od 22.01.2020 r.)
ZARZĄD KLUBU Turystyki Lotniczej „IKAR” (od X 2018 r.)
⇒Spadochroniarz – kwartalnik dla zainteresowanych

Windą do nieba ? Czy tego ci trzeba?
Turystyka i rekreacja potrafi granice przekraczać
tajemnice bezkresnych przestworzy przed każdym otworzy
turystom podniebnych szlaków, trzeba stalowych ptaków
bo na drzwiach od stodoły latają matoły
piękno otaczającego świata poznaj z lotu ptaka
wstąp do aeroklubu, podniebnej szkoły
poznaj Aeroklub Kujawski i każdy inny
Uwolnij marzenia, bo pozostaną ci tylko windy
przestań marzyć skrycie, nurkuj z nami w toni wód i nieba błękicie
/m.k./  

Klub Turystyki Lotniczej „IKAR” Oddziału PTTK przy Klubie IWspSZ w Bydgoszczy utworzono 6 kwietnia 2014 roku. Klub powołany został przez entuzjastów lotniczych wrażeń, realizujących swoje pasje w sferze pozwalającej urzeczywistniać marzenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywnością ruchową, rekreacją i poznawaniem atrakcji turystycznych z lotu ptaka.

Zapraszamy chętnych do struktur organizacyjnych PTTK skupiających ludzi aktywnych, a przede wszystkim posiadaczy różnego rodzaju statków powietrznych niezbędnych do realizowania specyficznej turystyki kwalifikowanej – turystyki lotniczej. Turystyka lotnicza dotąd nie była sformalizowana w strukturach PTTK, i choć uprawiana przez coraz szerszą rzeszę entuzjastów podziwiających walory turystyczne kraju i świata sponad chmur, nadal wymaga tworzenia warunków na miarę oczekiwań i aktualnych wyzwań XXI wieku.

Wobec imponującej aktywności środowiska cywilnego w strukturach PTTK, zapraszamy do struktur organizacyjnych oddziału w Bydgoszczy, również żołnierzy, którzy znajdą tu odpowiednie pole walki z własnymi ułomnościami. Przedstawiciele służb mundurowych mają doskonałą okazję do realizowania swoich zainteresowań, a przede wszystkim mogą kształtować swoją sylwetkę i doskonalić niezbędną, szczególnie w armii – sprawność psychofizyczną. Zapraszamy.