Śladami bydgoskiej kolejki wąskotorowej

22 października spora część TWATu wybrała się na pieszy rajd śladem nieistniejącej już kolejki wąskotorowej. Autobusem 58 dojechaliśmy do Opławca . Trasa wiodła lasami – nasypem dawnych torów do Sanatorium w Smukale, potem pozostałości dawnej restauracji.Trasę zakończyliśmy nad Brdą . Powrót autobusem do centrum Bydgoszczy. Przeszliśmy około 6,5 km. Pogoda dopisała. Pierwotnie chcieliśmy zacząć rajd przy Grunwaldzkiej w miejscu dawnego dworca kolejki, ale trasa wiodłaby tylko zabudowanymi ulicami.
Kolejka wąskotorowa – moja młodość – wypady do Wtelna, Morzewca i innych małych miejscowości podbydgoskich na pikniki, na tance do restauracji, kąpiele w Brdzie. Nostalgia…