Z Bydgoszczy do Solca wałem wiślanym

W pierwszą sobotę września piechurzy z KTP „Horyzont” wybrali się na rajd, którego głównym celem było obejrzenie kilku miejsc pamięci. Start wędrówki odbył się na stacji PKP Bydgoszcz Łęgnowo, skąd turyści udali się w stronę jazu walcowego Czersko Polskie. Budowla służy od 1907 roku i ma za zadanie zachowania jak najmniejszych wahań poziomu wody. Piętrzenie na jazie gwarantuje utrzymanie żeglowności na Brdzie powyżej stopnia. Dostęp do budowli wymaga wcześniejszego uzgodnienia, tym bardziej uczestnicy rajdu dziękują p. Marcinowi Cymańskiemu za okazaną pomoc i życzliwość. Po minięciu jazu, grupa maszerowała wzdłuż toru regatowego na Brdzie. Po około dwóch kilometrach marszu osiągnięto jeden z celów – pomnik upamiętniający marynarzy Oddziału Wydzielonego „Wisła” Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej, którzy wzięli udział podczas polskiej kampanii obronnej 1939 roku. Warto dodać, że 3 września 1939 roku marynarze Oddziału dokonali pierwszego desantu w okresie II wojny światowej, rozbijając w okolicach Solca Kujawskiego grupy niemieckich dywersantów. Po powrocie w stronę jazu, piechurzy obrali kierunek na Otorowo. Aby tam dotrzeć skorzystano z wału przeciwpowodziowego. Pogoda była zmienna, kilkukrotnie padało i rozpogadzało się. Wszystko wynagradzał jednak piękny nadwiślański krajobraz. W Otorowie turyści udali się w stronę lasu w którym znajduje się pomnik upamiętniający ofiary zbrodni z jesieni 1939 roku. Wtedy to Niemcy zamordowali w tym miejscu kilkuset polskich mieszkańców powiatu bydgoskiego. W 1944 roku dla zatarcia śladów zbrodni, ciała ofiar zostały ekshumowane a następnie spalone. Następnym punktem wędrówki był cmentarz przy ul. Piotra Skargi w Solcu Kujawskim, gdzie uczestnicy zobaczyli pomnik por. Czesława Kobosa oraz drugiego – nieznanego z imienia i nazwiska żołnierza Wojska Polskiego, którzy zginęli podczas niemieckiego nalotu na Solec z dnia 3 września 1939 r. Dalsze kroki wiodły w stronę ulicy Bohaterów Września, gdzie znajduje się pomnik ofiar Selbstschutzu zamordowanych jesienią 1939 roku. Zakończenie rajdu odbyło się na cmentarzu przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.