2018-04_”Tamtendyk” – rajd VIII

Tamtendyk – czyli pieszo przez Puszczę Bydgoską
W dniu 21 kwietnia br. odbył się VIII Rajd Długodystansowy „Tamtendyk”. Wydarzenie organizowane przez Klub Turystów Pieszych „Horyzont” z Solca Kujawskiego zgromadziło w tym roku rekordową liczbę 54 piechurów. Turyści mieli do wyboru dwa warianty: pierwszy z Przyłubia, drugi z Cierpic, liczące odpowiednio 35 oraz 20 kilometrów. Tym razem zdecydowana większość trasy wiodła szlakiem Zielonej Strugi. Do najpiękniejszych widoków w trakcie wędrówki należały z pewnością – widok ze skarpy na Wisłę oraz meandrująca rzeczka Zielona Struga. Nie brakowało także ciekawostek historycznych, do takich należały na przykład schrony z okresu II wojny światowej. Największą grupę spośród uczestników stanowili mieszkańcy Gniewkowa, którzy w aktywny sposób postanowili uczcić 750-lecie swojego miasta. Zakończenie rajdu miało miejsce w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie, gdzie na wszystkich czekał ciepły posiłek. Następnie każdy piechur otrzymał pamiątkowy dyplom. Klub Turystów Pieszych „Horyzont” pragnie podziękować wszystkim, którzy wsparli organizację rajdu. Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Gniewkowie, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie, dyrekcji Samorządowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gniewkowie, a także kol. Januszowi Bożko z Gniewkowa za wielką życzliwość i okazane wsparcie. Wszystkim piechurom dziękujemy za wspólnie pokonane kilometry i mamy nadzieję na szybkie spotkanie na turystycznych szlakach ! Łukasz Wojtecki