60 lat tradycji śmigłowcowych

LOTNICZY JUBILEUSZ

Klub „IKAR” zaprasza do udziału w uroczystościach 60-lecia 56. Bazy Lotniczej w Inowrocławiu. To najstarsza jednostka śmigłowcowa w kraju z bogatymi tradycjami o przykładnej społecznej więzi Inowrocławian. Miasto zieleni z barwnie ukwieconym uzdrowiskiem przyciąga nie tylko kuracjuszy, ale stanowi również ośrodek kształtowania charakterów i oczekiwanych postaw młodzieży zdecydowanej zasilić lotnicze szeregi polskiej armii. Zapewne ciekawa teraźniejszość, jak i bogata historia Inowrocławia mogą być czynnikiem nie tylko deklaratywnego zainteresowania, a uroczyście obchodzony Lotniczy Jubileusz wzbudzi oczekiwaną, szczególną uwagę, zwłaszcza decydentów placówek kultury m.in. Wojska Polskiego.
Należy wspomnieć, że z historią lotnictwa w Inowrocławiu nierozerwalnie związany jest Aeroklub Kujawski im. Józefa Piłsudskiego, który w br. obchodzi 90. lecie działalności zapoczątkowanej otwarciem lotniska przy ul. Toruńskiej we wrześniu 1933 roku. Lotnisko dobrze znane pasjonatom lotniczych profesji oraz sympatykom lotnictwa i uczestnikom turystycznych wypraw pn. „LOTTUR” zapoczątkowanych przez Klub „Perkoz-Pro” w 2007 roku, a kontynuowanych z wieloletnim powodzeniem przez Klub Turystyki Lotniczej „IKAR”, zaprasza do zapoznawczych lotów i niezapomnianych doznań podniebnych wrażeń.
Zachodzące zmiany w postrzeganiu klasyfikacji priorytetów, znaczne ograniczenia możliwości wsparcia organizacji pozarządowych, tylko za sprawą ludzi czynu i wolontariatu, nieliczni utrzymują społeczne zaangażowanie w pracy kształtowania patriotycznych postaw młodzieży. Aeroklub Kujawski poprzez więź z 56. Bazą Lotniczą i otwartość do szerokiej współpracy z wojskiem, ZPS, Klubem IWsp SZ, jak i z Uczelniami regionu wypełnia kryteria społecznego oczekiwania wobec Instytucji powołanych do aktywnego zaangażowania ludzi dla dobra kraju. Zapraszamy do czerpania doświadczeń z wykonywanych społecznie zadań, również dla potrzeb armii.
Do zobaczenia w murach historycznych koszar, i na płytach gościnnych lotnisk.
Marek Kowalczyk
PS
Lokalizacja, dostępność oraz jakość infrastruktury komunikacyjnej atutem,
by odwiedzić Inowrocław