2017-09_80 Lat Spadochroniarstwa Wojskowego w Polsce

27 września 2017 roku do Klubu IWsp SZ na zaproszenie wystosowane dla lotników Aeroklubu Kujawskiego przybyli na spotkanie z żołnierzami i pracownikami wojska piloci statków powietrznych, by uświetnić szeroko promowane na łamach kwartalnika „Spadochroniarz” obchody specyficznego rodzaju wojsk, wymagających od każdego żołnierza wyjątkowych zdolności psychofizycznych oraz wszechstronnego wyszkolenia, niezbędnego do realizacji zadań o najwyższym stopniu trudności. Wśród prelegentów byli piloci instruktorzy z bogatym doświadczeniem w szkoleniu kandydatów do wojsk lotniczych i powietrznodesantowych. Z wielkim zaangażowaniem przedstawiono działalność sekcji samolotowej, szybowcowej, paralotniowej, ale przede wszystkim, jak na okoliczność spotkania przystało, obszernie zaprezentowano sekcję spadochronową aeroklubu. Aeroklub Kujawski aktywnie współpracuje z jednostkami wojskowymi garnizonu Inowrocław i posiada odpowiednią bazę szkoleniową dającą możliwość przygotowania kandydatów do armii, która wymaga zmian. W tym przypadku można przywołać słowa gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorza Gieleraka („Polska Zbrojna” Nr 7/2017), że w czasie trwających przeobrażeń potrzebni są liderzy, bo w ludzkiej naturze leży unikanie zmian. Wolimy postępować zgodnie z utartymi schematami.
Do reform potrzeba przekonania i wiary, by je przeprowadzić. Organizując spotkanie
w miesiącu ważnych rocznic, liczyliśmy na znaczący udział miłośników lotnictwa, a zwłaszcza przyjaciół nie tylko z wojska. Obiegowo funkcjonujące w tym zakresie powiedzenie odpowiada tytułowi artykułu nt. 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej „Liczyliśmy na przybycie naszej brygady” (Polska Zbrojna Nr 8/2017). Sprawdzeni w działaniu i społecznej aktywności nie zawiedli. Miejsca na sali konferencyjnej Klubu IWsp SZ zajęli żądni wiedzy i otwarci na współpracę reprezentanci środowisk skupionych organizacyjnie przy wojsku, m.in. prezesi i członkowie Koła Sybiraków, Oddziału PTTK, Klubu Turystyki Lotniczej „IKAR”, Klubu Turystyki Górskiej „KORONA”, Klubu Płetwonurków „Perkoz-Pro” oraz LOK Bydgoszcz. Ponad to salę wypełnili przywołani przez Kombatanta II wojny światowej Zdzisława Audyckiego liczni towarzysze żołnierskiego, tułaczego szlaku. Uczestnik tragicznych zdarzeń z lat młodości i najlepszego okresu życia poświęconego walce o przetrwanie, a przede wszystkim o wolność dla Ojczyzny zabierając ważny w tym dniu głos, wywołał ogólne poruszenie, a historia z okresu przynależności do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej dopełniła wagi spotkania, jak się okazało kolidującego z ważnymi obowiązkami służb mundurowych. Spotkanie przy wykorzystaniu bardzo ciekawej prezentacji multimedialnej z praktycznym pokazem paralotni i spadochronów zakończono wręczeniem legitymacji lotnikom wstępującym w szeregi Wojskowego Oddziału PTTK. Legitymacje wręczył prezes Oddziału Artur Gutowski, wyrażając jednocześnie wdzięczność za przybycie i okazany szacunek dla wojska. Z satysfakcją podjęto współpracę z aeroklubem, stwarzając sposobność żołnierzom i pracownikom cywilnym do bezpośredniej realizacji potrzeb armii, i budowy pozytywnego wizerunku polskiego żołnierza.