Odznaka Krajoznawcza „Bydgoszcz i okolice”

1.Celem odznaki jest popularyzacja walorów turystyczno – krajoznawczych miasta Bydgoszcz i jej okolic, poznawanie zabytków, przyrody, ciekawych miejsc i obiektów gospodarczych.
2.Promowanie Miasta Bydgoszczy pod względem osiągnięć i rozwoju gospodarczego oraz poznania dawnej i współczesnej historii miasta.
3.Odznaka posiada trzy stopnie o jednakowym dla wszystkich wzorze.
4.Odznakę uzyskuje się w kolejności: brązowy, srebrny i złoty w terminie nieograniczonym.
5.Odznakę można zdobywać po ukończeniu 7 lat, po uprzednim wykonaniu we własnym zakresie kroniki – dzienniczka lub zakupie książeczki krajoznawczej.
6.Podstawą do zdobycia Odznaki jest kronika – dzienniczek, w którym należy uzyskać potwierdzenia (pieczątkę i datę) z pobytu w wymaganych obiektach i miejscowościach wraz z krótkim opisem (nazwa obiektu, data powstania, styl, itp.), wymienionych w Kanonie.
7.Kronikę – dzienniczek należy podzielić na trzy części (dla każdego stopnia osobna część) zgodnie z opisem Kanonu.
8.Odznaki na podstawie przesłanej kroniki – dzienniczka przyznaje i prowadzi Komisja Krajoznawcza O/PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy, ul. Sułkowskiego 52A. Do Komisji należy również ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu.
9.Odznaka jest bezpłatna i można ją otrzymać w biurze Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy, ul. Sułkowskiego 52A. Turyści spoza Bydgoszczy mogą przesłać kronikę – dzienniczek na podany adres drogą pocztową, załączając zaadresowaną kopertę ze znaczkiem pocztowym na przesyłkę zwrotną. Na życzenie zdobywającego do zweryfikowanej kroniki – dzienniczka dołącza się Odznaki (kronika i odznaki zostają odesłane „za pobraniem”).
10.Postanowienia końcowe.
Odznaka objęta jest patronatem Prezydenta Bydgoszczy i jest współfinansowana przez miasto Bydgoszcz.
Została ustanowiona przez Zarząd Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ z inicjatywy Komisji Krajoznawczej przy współudziale UM Bydgoszczy.
Uaktualniony Regulamin i Odznaka wprowadzony został w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK przy Klubie IWsp SZ w Bydgoszczy Nr 01/2015 r. z dn. 07.01.2015 r.

Regulamin Odznaki opracował zespół Instruktorów Krajoznawstwa O/PTTK przy Klubie IWsp SZ: Henryk Wick, Maciej Wdowicki, Zofia Silska, Edward Kozanowski, Lech Boczkowski – aktualizacja
Projekt Odznaki: Edward Kozanowski

KANON ODZNAKI KRAJOZNAWCZEJ „BYDGOSZCZ I OKOLICE”
STOPIEŃ BRĄZOWY

1.Bydgoszcz – Kościół pw.WNMP „Klaryski”, ul. Gdańska 1
2.Bydgoszcz – Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego, ul. Gdańska;
3.Bydgoszcz – Muzeum Farmacji, ul. Gdańska 5 (Pod Łabędziem);
4.Bydgoszcz – Hotel „ Pod Orłem ul. Gdańska;
5.Bydgoszcz – Kościół pw. Św Piotra i Pawła, ul. Gdańska;
6.Bydgoszcz – Plac Wolności – Park im. Kazimierza Wielkiego – fontanna „ POTOP”;
7.Bydgoszcz – Secesyjne kamienice ul. Gdańskiej;
8.Bydgoszcz – Secesyjne kamienice ul. Cieszkowskiego;
9.Bydgoszcz – Miejsce straceń bydgoskich nauczycieli (tablica), ul. Artyleryjska;
10.Bydgoszcz – Budynki koszarów, pruska architektura wojskowa, ul. Gdańska;
11.Bydgoszcz – Muzeum Wojsk Lądowych – wejście od ul. Czerkaskiej.
12.Bydgoszcz – Stadion ZAWISZY –Muzeum Sportu – ul. Gdańska
Lub zamiennie :
Szlak turystyczny pieszy im. Jeremiego Przybory ok.15 km:
FORDON-Mariampol ( pętla MZK) – Góra Szybowników – Golgota Bydgoska – grodzisko Zamczysko – LPKIW Myślęcinek

STOPIEŃ SREBRNY
1.Bydgoszcz – Spichrze nad Brdą – ;
2.Bydgoszcz – Stary Rynek;
3.Bydgoszcz – Kościół Farny;
4.Bydgoszcz – Wyspa Młyńska;
5.Bydgoszcz – ul. Długa i Wełniany Rynek;
6.Bydgoszcz – Wzgórze Dąbrowskiego, Wieża Ciśnień;
7.Bydgoszcz – IV śluza Kanału Bydgoskiego – ul. Wrocławska;
8.Bydgoszcz –Cmentarz Starofarny – ul Grunwaldzka 1;
9.Bydgoszcz – WSG –( willa, kominek, arboretum) – ul. Garbary 2;
10.Bydgoszcz – budynek dawnej dyrekcji CBRZ – ul. Dworcowa 63;
11.Bydgoszcz – Plac Piastowski, kościół ;
12.Bydgoszcz –Park im Kochanowskiego,(galeria rzeźb, Filharmonia Pomorska, posąg      Łuczniczki, budynki Akademii Muzycznej) – ul. Słowackiego
13.Bydgoszcz –Aleja Ossolińskich – (aleja drzew „ku pamięci”)
14.Bydgoszcz –Kościół – Bazylika Mniejsza pw. św. Wincentego a Paulo.
15.Bydgoszcz – Sielanka – (dzielnica – ogród)
16.Bydgoszcz – Ogród Botaniczny – Plac Weysenhoffa.
Lub zamiennie:
Szlak turystyczny pieszy:  LPKIW Myślęcinek – Smukała (pomnik i cmentarz ofiar hitlerowskich) – kładka nad Brdą – szpital płucnochorych, zmiana szlaku – Osowa Góra, dalej bez szlaku – Kanał Bydgoski – spacer poprzez śluzy Osowa Góra, Prądy – K.S Gwiazda – Stary Kanał – Cmentarz Starofarny – Śluza Miejska – Wyspa Młyńska.

STOPIEŃ ZŁOTY
Należy uzupełnić swą wiedzę o Bydgoszczy poprzez obecność w następujących obiektach :
Biblioteka Miejska – zbiory BERNARDINIA
Ratusz Miejski – ul. Jezuicka
Wyspa Młyńska – 3 dowolnie wybrane obiekty
Przechodzący Przez Rzekę – ul. Mostowa
Poczta Główna – ul. Jagiellońska
Hala Targowa – ul. Podwale
OPERA NOVA – Pl. Teatralny
Muzeum Kanału Bydgoskiego – ul. Nowogrodzka
Bydgoski Tramwaj Wodny lub spływ kajakowy z Janowa do Bydgoszczy
Galeria BWA – ul. Gdańska
Kościół Jezuicki – Pl. Kościeleckich
Pomnik Kazimierza Wielkiego – Nowy Rynek
Pałacyk Lloyda – ul. Grodzka
Muzeum – C.T.W – Exploseum
Grodzisko – Wyszogród ul. Fordońska