40 lat minęło – jubileusz TWAT

W niedzielę, 19 lipca obchodziliśmy 40 lat naszej działalności turystycznej. Zaczynaliśmy w trudnym okresie stanu wojennego – w 1982 i przetrwaliśmy do dzisiaj w zdrowiu, przyjaźni i kondycji. Zwiedziliśmy cała Polskę i trochę Europy, Bydgoszcz i najbliższe okolice poprzez rajdy, majówki i obozy. Łączy nas wspólnota odczuwania radości z poznawania przyrody, historii i piękną naszej ojczyzny.

„40 lat minęło, jak jeden dzień, 40 lat minęło, to piękny wiek…”
Historia działalności Koła sięga początków lat osiemdziesiątych XX wieku. Jest nierozerwalnie związana z burzliwymi dziejami Polski. Idea założenia koła PTTK powstała wśród członków NSZZ „Solidarność”, głównie bydgoskich nauczycieli.
Dnia 2 marca 1982 roku przy Oddziale Miejskim PTTK w Bydgoszczy zostało powołane do życia Koło nr 58 Pracowników Oświaty i Wychowania, które pod koniec roku przyjęło nazwę TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI TURYSTYCZNEJ „TWAT”
    Na początku lat 90-tych Koło przeniosło się do nowo utworzonego Regionalnego Oddziału PTTK „Szlak Brdy”. Ostatnią ważną datą w historii działalności TWATu był
2 kwietnia 2005r. – przejście do Oddziału PTTK przy Klubie POW (obecnie Klub IWSZ). Prężna działalność TWAT-u to niewątpliwie zasługa kolejnych Prezesów Koła :
Barbary Waszak, Ryszarda Seidel, Krzysztofa Gabrysia, Zbigniewa Cieślewicza i Zdzisława Świderskiego.
Z imprez okolicznościowych, odbywających się każdego roku, na uwagę zasługują letnie obozy po Polsce i Europie,spływy kajakowe po Drwęcy, Brdzie, Wdzie, Bugu i innych akwenach,oraz tak zwane 3 – dniowe majówki.
Przywiązujemy tez wielka wagę do wszystkich uroczystości państwowych a szczególnie do spotkań patriotycznych z okazji 11 Listopada.
Nie mogło zabraknąć wspólnych Wigilii: takich turystycznych i tradycyjnych.
A Nowy Rok witaliśmy na balach lub w lesie .
Tradycją TWATu są Rajdy Urodzinowe , „Pieczonego ziemniaka” do Ciela, Kapeluszowe i inne – z Flagą Biało – Czerwoną, czy – W nieznane
Charakter spotkań klubowych w pełni oddaje panująca w kole niepowtarzalna atmosfera serdeczności, przyjaźni i tolerancji.
Wybraliśmy turystykę, bo ona uruchamia refleksję. Dlatego z myślącymi podobnie
i zachwycającymi się cudami przyrody i dziełami człowieka, wnosimy w nasze życie ład, harmonię i optymizm.
Towarzystwo posiada swoją stronę na Facebooku i umieszcza również relacje fotograficzne na stronie www.wojskowy.bydgoszcz.pttk.pl . Można tam oglądać zdjęcia z imprez oraz dzielić się swoimi uwagami.
Na przestrzeni lat członkowie koła pokonali tysiące kilometrów, zwiedzili Polskę od gór
do morza, od Odry aż po Bug,dotarli do wielu niezwykłych miejsc, poznali fantastycznych ludzi i przeżyli niebanalne przygody.
Dzielimy między siebie radość, przyjazne uśmiechy i gesty dobroci. Nieważne, jak daleko i gdzie podróżujemy, cieszymy się życiem, bo jest niepowtarzalne!
A tak o nas pisał w swoim wierszu Janusz Garlicki:

TWATOWI NA …………
„Bo bez wspinaczki po kamiennych ścieżkach,
bez tropienia tajemnicy, która gdzieś tam mieszka –
w górach, dolinach, jeziorach i rzeczkach,
w pamiątkach ojczystych zamkniętych w ruinach,
w małych kapliczkach na polnych rozdrożach,
w drobnych krzewinach i drzewach – olbrzymach –
bez tego ich zrozumieć nie można.
Gdybyście mogli zawładnąć światem,
gdyby świat cały mógł się stać TWATEM,
hymnem narodów prócz Ody do radości
byłoby to, co wy śpiewacie najprościej:
Życie jest piękne, więc co tu kryć:
warto, ach warto jest żyć.”