2014-05-LOT-TUR

Regionalna inauguracja sezonu lotniczo-turystycznego „lot-tur” to przedsięwzięcie porównywalne do spływu „ster”, zawsze gromadzi liczne rzesze zainteresowanych. Należy zauważyć, że zostało zapoczątkowane przy współudziale płetwonurków i z powodzeniem kontynuowane jest przez nowo powstały klub turystyki lotniczej „ikar”, do którego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywnością ruchową w strukturach organizacyjnych pttk skupiających ludzi aktywnych. Turystyka kwalifikowana nadal oczekuje na żołnierzy mogących realizować swoje zainteresowania, a przede wszystkim kształtować swoją sylwetkę i doskonalić niezbędną w armii sprawność psychofizyczną. Zapraszamy dowódców wszystkich szczebli dla dodania odwagi podwładnym.
Marek