2018-02_Zimą na Drwęcy

Przy trzaskającym mrozie w piękną słoneczną pogodę w dniach 23-25 lutego 2018 r. odbył się Zimowy Wojskowy Spływ Kajakowy na rzece Drwęcy. Nieustraszeni kajakarze i kajakarki z Klubu Turystyki Kajakowej przy Klubie IWspSZ w Bydgoszczy przez 3 dni mieli okazję obserwować jak rzeka zamarza pod kajakami. Jedyne dwa miasta na trasie spływu – to etapowa Brodnica i końcowy Golub- Dobrzyń. Poza nimi spływ wiódł przez kompletnie opustoszałe, bezludne tereny pełne dzikich zwierząt i ptactwa. Cały czas towarzyszyły nam zimowe, przepiękne krajobrazy, od których odwykliśmy ostatnimi laty.
Pobyt na wodzie nie należał do łatwych. Ze względu na olbrzymie rozlewiska,
z napiętą uwagą należało śledzić nurt rzeki i odnajdować trasę. Także wsiadanie i wysiadanie z kajaka wiązało się z ryzykiem pobytu na zbyt kruchym przybrzeżnym lodzie – stąd kilka mokrych butów i to zawsze tylko na jednej nodze. Tym razem nie było z nami kajakarskich neofitów, tylko stare kajakowe wygi ważyły się rzucić wyzwanie zamarzającej rzece. Wydaje się to niemożliwe, ale wszyscy bez jednego kichnięcia, opaleni i w dobry zdrowiu powróciliśmy do domu.