VI Rajd pamięci „Graba”

W dniu 2 marca br. odbył się VI Rajd Pamięci kapitana Alojzego Bruskiego ps. „Grab”. Celem wspólnej inicjatywy Klubu Turystów Pieszych „Horyzont” oraz Muzeum Solca im. Księcia Przemysła jest przybliżenie sylwetki Alojzego Bruskiego – żołnierza wyklętego, którego oddział wiosną 1945 roku działał na terenie Puszczy Bydgoskiej.
Punktualnie o godz. 8:45 uczestnicy rajdu spotkali się na cmentarzu przy kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Solcu Kujawskim, gdzie przy pomniku Armii Krajowej zostały zapalone znicze. Następnie piechurzy przeszli w stronę dworca PKP, skąd pociągiem udali się do Przyłubia. Na starcie rajdu – stacji PKP Przyłubie – zebrało się blisko 50 piechurów z Solca Kujawskiego, Bydgoszczy, Brzozy Bydgoskiej, Dąbrowy Wielkiej oraz Chrośny. Trasa rajdu wiodła przez Puszczę Bydgoską szlakami: niebieskim im. Mariana Przybylskiego oraz zielonym im. Tadeusza Dolczewskiego. Podczas postojów piechurzy mogli dowiedzieć się od prowadzącego jak wyglądało i czym charakteryzowało się umundurowanie oraz uzbrojenie Żołnierzy Wyklętych. Podczas jednej z przerw przybliżono również życiorys patrona rajdu – Alojzego Bruskiego. Jako ciekawostkę można nadmienić, że turyści obejrzeli pozostałości żelbetonowej wieży obserwacyjnej na terenie byłego poligonu Kabat. Uczestnicy rajdu odwiedzili także pozostałości cmentarza ewangelickiego. W pobliżu Radiowego Centrum Nadawczego – w miejscu na postój dla turystów – niespodziankę zorganizował p. Jakub Siedlecki – Nadleśniczy Nadleśnictwa Solec Kujawski – który przywitał piechurów poczęstunkiem w postaci grochówki oraz gorącej herbaty. Łącznie uczestnicy rajdu pokonali dystans 18 kilometrów. Na koniec warto zaznaczyć, że tegoroczna edycja rajdu odbyła się w ramach akcji: „Poznaj region z przewodnikiem”.
Organizatorzy rajdu pragną podziękować Nadleśnictwu Solec Kujawski oraz Urzędowi Marszałkowskiemu za pomoc w realizacji rajdu. Łukasz Wojtecki.