ZARZĄD

1. Kol. Łukasz Wojtecki – prezes 
2. Kol. Ryszard Seidel – wiceprezes
3. Kol. Wojciech Przesławski – wiceprezes
4. Kol. Halina Kowalska – skarbnik
5. Kol. Roksana Szczepaniak – sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA
1. Kol. Zdzisław Świderski – przewodniczący
2. Kol. Janina Szulc-Korpalska – wiceprzewodnicząca
3. Kol. Elżbieta Ostropolska – członek