61. Zlot PTP-Kraków

W dniach 14 – 18 sierpnia br. w Krakowie spotkali się po raz 61 przodownicy turystyki pieszej z całej Polski. Udział w Zlocie wzięło 4 przodowników tp z naszego Oddziału. Dla trójki z nich (Andrzej Bogucki, Ewa i Paweł Gąsiorowscy) była to okazja do odebrania Odznaki Honorowej PTP. Bogactwo programu turystyczno – krajoznawczego zawarło się w 2 dużych wycieczkach objazdowych: 1. Pętla Popradzka; 2. Lanckorona-Kalwaria Zebrzydowska-Wygiełzów-Lipowiec oraz w pieszej: 3. Ojcowski Park Narodowy. Obrady w podzespołach Szlaków i Znakarzy, Tematyki historycznej w imprezach pieszych, Przodowników i regulaminów TP oraz Imprez centralnych przyniosły wiele wniosków i pomysłów, nad którymi będzie mogła pracować KTP ZG PTTK. W drodze powrotnej nasza zmotoryzowana grupa miała okazję zobaczyć jak zmienia się Szlak Orlich Gniazd.