Propozycje wycieczek

Kolega Lech Boczkowski, przewodnik, proponuje wycieczki tematyczne po Bydgoszczy. ZAPRASZAMY!
ŚRÓDMIEJSKIE PARKI BYDGOSZCZY
parki

OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI
ojcowie