Z dworca PKS pieszo do Nowej Wsi Wielkiej – szlakiem czerwonym

Prezydium ZG PTTK w dniu 16.01.br. podjęło uchwałę m.in. w sprawie przebiegu szlaku czerwonego na trasie: Bydgoszcz dworzec PKS – Nowa Wieś Wielka, realizując tym samym wolę Urzędu Miasta – wspartą stanowiskiem licznej grupy aktywu turystów pieszych.
Aktualne przebiegi szlaków ⇒ wirtualneszlaki.pl