Dbamy o tablice i drogowskazy na szlakach

Znakarze naszego Oddziału od trzech lat przywracają tablicom z siecią szlaków i drogowskazom na szlakach pieszych Bydgoszczy i okolic aktualną treść i estetyczny wygląd. W tym roku udało się wymienić 6 tablic oraz 26 drogowskazów. Efekty można podziwiać w punktach początkowych i węzłach szlaków od Fordonu do Osowej Góry, od Rynkowa do skraju Puszczy Bydgoskiej. Większość prac sfinansował Urząd Miasta.
Z satysfakcją zauważamy, że nowo postawione urządzenia nie są niszczone przez „graficiarzy” i osiłków. 🙂 Oby taki stan utrzymał się na zawsze!