Po Nadzwyczajnym Zjeździe Oddziału

W dniu 10 lutego br. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Oddziału. Przy frekwencji ok. 60%, delegaci  Uchwałą nr 1 przyjęli nowy statut PTTK.
W drugiej uchwale – Zjazd rozstał się z użytkowaniem przystani przy ul. Witebskiej, zobowiązując Zarząd do dopełnienia formalności z Urzędem Miasta. Intencją delegatów jest przekazanie majątku przystani nowo powstałemu Klubowi Sportów Wodnych „Bydgoszcz – Brdyujście”. Klub ten utworzył się na bazie członków Klubu Sportów Wodnych, który wystąpił 31 stycznia br. ze struktur naszego Oddziału.
Nowemu Klubowi życzymy wysokich lotów i twórczej atmosfery!