Wkrótce Nadzwyczajny Zjazd Oddziału

W związku z koniecznością przyjęcia przez oddziały PTTK nowego statutu, na dzień 10 lutego br. o godz. 18.00 zwołany został Nadzwyczajny Zjazd naszego Oddziału. Głównym zagadnieniem, nad którym pochylą się delegaci (obowiązują mandaty uzyskane na Zjazd w 2017 roku), jest analiza i przyjęcie Statutu PTTK zatwierdzonego przez KRS 4.02.2019 r. Delegaci powinni w związku z tym zapoznać się z aktualnym statutem naszego stowarzyszenia.  ⇒STATUT
Drugim punktem obrad będzie: Zajęcie stanowiska Nadzwyczajnego Zjazdu Oddziału w sprawie dzierżawy obiektu – przystani przy ul. Witebskiej 2a.
Powodem wprowadzenia tego punktu do porządku obrad są zmiany organizacyjne na poziomie Urząd Miasta – Bydgoskie Centrum Sportu, co ma wpływ na nasze umowy z Urzędem Miasta ws. przystani przy ul. Witebskiej 2a a także  podjęte przez nasz KSW – opiekuna tych obiektów – działania w kierunku usamodzielnienia się.