Niegdysiejsze święto z KTP „Horyzont” w Ostromecku

22 lipca br. KTP „Horyzont” z Solca Kujawskiego 
zaprasza turystów na pieszą wędrówkę połączoną
z przeprawą przez Wisłę.
Szczegóły na plakacie.