XI Zjazd wybrał nowe władze.

      

Zakończył się XI Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Oddziału. Ustępujący Zarząd uzyskał absolutorium. Dotychczasowy prezes, Lech Boczkowski, ze względów zawodowych, nie podjął się kontynuacji „prezesowania” Oddziałowi. W wyniku wyborów
ukonstytuowały się nowe władze Oddziału na kadencję 2017 – 2021.Nowym prezesem został ARTUR GUTOWSKI.