Nowi Znakarze

Znana i ceniona w całym kraju z powodu wysokiej jakości prac na szlakach pieszych GRUPA ZNAKARSKA przy naszym Oddziale powiększyła się o 2 znakarzy.
Po egzaminie w dniu 3. 04. br. w Łodzi, uprawnienia znakarskie uzyskali Koledzy:
Marek Lubiszewski i Łukasz Wojtecki.
Gratulujemy!