Aktualności

 

   • 6 listopada 2020 r. – węzeł przy pomniku ofiar II wojny światowej
    Przy wydatnej pomocy Nadleśnictwa Bydgoszcz (podziękowania szczególnie dla Pana Jarosława Chląd), przy pomniku na terenie leśnictwa Bielice, gdzie krzyżują się 4 szlaki piesze, umieszczone zostały drogowskazy.
   • 16 września 2020 r. – tablice z siecią szlaków
    Oznakowanie szlaków pieszych w Puszczy Bydgoskiej jest – za sprawą naszej Grupy Znakarskiejwzorcowe! Dobra współpraca z Wójtem gminy Nowa Wieś Wielka oraz Nadleśnictwami Bydgoszcz i Solec Kujawski zaowocowały pojawieniem się w ostatnich 2 latach licznych drogowskazów i tablic z siecią szlaków w punktach węzłowych szlaków puszczańskich. Ostatnim – a długo oczekiwanym nabytkiem – jest tablica (wkrótce też drogowskazy) w węźle 4 szlaków przy Pomniku Pomordowanych w lesie przy Al. Jana Pawła II.
   • 22 lipca 2020 r. – zmiana przebiegu szlaku im. T. Dolczewskiego
    Z powodu likwidacji przejazdu kolejowego w ciągu ulicy M. Kopernika w Solcu Kujawskim, zaistniała pilna konieczność przełożenia odcinka szlaku im. Tadeusza Dolczewskiego (Solec Kujawski PKP – Przyłubie PKS).  Na zlecenie burmistrza Solca Kujawskiego, Pani Teresy Substyk, zadanie wykonał zespół znakarski naszego Oddziału.
    Aktualnie szlak ma długość 18,1 km. Stary przebieg liczył 15,8 km.
   • 15 listopada 2019 r. – nowy Szlak do 18 południka
    W Nowej Wsi Wielkiej otwarty został nowy szlak pieszy wytyczony przez zespół znakarski naszego Oddziału. Szlak do 18 południka, wyznakowany w kolorze czarnym, prowadzi od węzła szlaków w Nowej Wsi Wielkiej do punktu przecięcia współrzędnych geograficznych 18°E # 53°N koło Nowego Smolna. Długość szlaku = 10,2 km. W pobliżu Kolankowa drogowskaz kieruje do odległego o 400 m od szlaku Ośrodka Apostolskiego Szensztackiego Związku Rodzin, gdzie można podziwiać piękny krucyfiks poświęcony przez Ojca św. Jana Pawła II.
   • 1 sierpnia 2019 r. – odnowione wszystkie szlaki Puszczy Bydgoskiej
    Dzięki osobistemu zaangażowaniu wójta Nowej Wsi Wielkiej, Pana Wojciecha Oskwarka, korzystając ze wsparcia finansowego gminy, nasza Grupa znakarska dokończyła dzieła odnowy szlaków pieszych Puszczy Bydgoskiej.
    WSZYSTKIE szlaki puszczy zostały odnowione w ostatnich 3 latach. Dodatkowo – na niespotykaną skalę – szlaki te zostały zaopatrzone w urządzenia informacyjne (tablice z siecią i drogowskazy).
    Wprowadzono kilka korekt przebiegu (szczególnie szlak czarny Bydgoszcz – Solec Kujawski  w rejonie przejścia przez DK 10). Zmiany zostaną wkrótce naniesione na mapach wirtualneszlaki.pl
   • 6 października 2018 r. – otwarcie szlaku im. bł. Czesława Jóźwiaka
    Uroczyste otwarcie szlaku im. błogosławionego Czesława Jóźwiaka zakończyło duży projekt w obrębie Puszczy Bydgoskiej. Z inicjatywy naszego Oddziału i wójta Nowej Wsi Wielkiej, Pana Wojciecha Oskwarka, wytyczyliśmy nowy szlak Brzoza – Łażyn – Nowa Wieś Wielka, dł. 16,9 km.
    Dodatkowo odnowione zostały odcinki szlaków:
    – KP-4108c z Nowej Wsi Wielkiej do okolice Emilianowa (10 km);
    – KP-4106s z Solca Kuj. do  szlaku żółtego k. Brzozy ( 19,5 km);
    – KP-4112y z Gniewkowa do Osieka Wlk. (15,8 km)- dotacja U. Marsz.
    Na szlakach stanęło 6 tablic z siecią szlaków oraz ponad 50 drogowskazów. Drogowskazy w 2/3 ufundowane zostały przez Nadleśnictwa Bydgoszcz i Solec Kujawski.
   • 2 września 2018 r. – wykonane prace znakarskie na Krajnie
    Po 18 latach posuchy przyszedł czas na południową Krajnę (Więcbork i okolice). Z racji braku oddziałów PTTK na tym obszarze, administratorem szlaków jest nasz Oddział. Niestety, gospodarze terenu kilkakrotnie zbyli milczeniem nasze próby pozyskania środków na remont coraz bardziej zanikających szlaków. Dopiero dotacja ZG PTTK umożliwiła odnowienie 3 szlaków wychodzących z Więcborka:
    – KP-4024n (Więcbork – Witosław 22,3 km) /zmiany przebiegu nad Jeziorem Więcborskim/;
    – KP-4025z (Więcbork – Zabartowo 11,2 km) /w 70% nowy przebieg na skutek grodzenia prywatnych terenów/;
    – KP-4026s (Więcbork – Zabartowo 18,7 km) /zmiana przebiegu k. Pęperzyna/.
    Burmistrz Więcborka zrefundował wykonanie 3 tablic z siecią szlaków oraz 10 drogowskazów w: Więcborku, Zabartowie i Sypniewie.
   • 15 września 2017 r. – szlak „Zielonej Strugi” wreszcie czytelny
    Zakończyliśmy zaplanowane w tym roku prace znakarskie na szlakach pieszych.
    1. Jako poważny sukces należy traktować odnowienie (?) całego szlaku „Zielonej Strugi”, który – jak można wnioskować z zachowanych oznakowań – nie był nigdy prawidłowo oznakowany w terenie!
    Szlak Rojewo-Przyłubie PKP liczy 35,2 km (nie 31,0 km, jak było dotąd w ewidencji szlaków)
    2. Ważnym dla naszego Oddziału (a szczególnie dla Klubu „Horyzont”)
    jest odnowiony szlak im. Tadeusza Dolczewskiego:
    Solec Kujawski PKP – Przyłubie PKS, dł. 15,2 km.
    Patron szlaku był znanym w województwie działaczem PTTK, wieloletnim prezesem OM PTTK w Bydgoszczy.
    3. Przed siedzibą nadleśnictwa w Solcu Kujawskim stanęła tablica z siecią szlaków pieszych wraz z notką biograficzną Jerzego Szafkowskiego, patrona szlaku Przyłubie PKP – Solec Kujawski.
     lipiec 2017 r. – gdzie malujemy w tym roku?
    W tym roku nasza grupa znakarska kontynuuje odnawianie szlaków Puszczy Bydgoskiej:
    – Szlak „Zielonej Strugi” (czerwony)  Przyłubie PKP – Rojewo
    – Szlak im. T. Dolczewskiego (zielony)  Solec Kuj. PKP – Przyłubie PKS
    – Szlak Puszczański (żółty)   Bydgoszcz – Chrośna 
    – Odnowione będą też odcinki szlaków Nadnoteckiego (do Lisiego Ogona) oraz Dolnej Wisły (Strzelce Grn. – Grabowo)
   • 3 kwietnia 2017r. – nowi znakarze
    Znana i ceniona w całym kraju z powodu wysokiej jakości prac na szlakach pieszych GRUPA ZNAKARSKA przy naszym Oddziale powiększyła się o 2 znakarzy.
    Po egzaminie przed KTP PTTK w Łodzi, uprawnienia znakarskie uzyskali Koledzy: Marek Lubiszewski i Łukasz Wojtecki.