Aktualności

 • 1 sierpnia 2019 r.
  Dzięki osobistemu zaangażowaniu wójta Nowej Wsi Wielkiej, Pana Wojciecha Oskwarka, korzystając ze wsparcia finansowego gminy, nasza Grupa znakarska dokończyła dzieła odnowy szlaków pieszych Puszczy Bydgoskiej.
  WSZYSTKIE szlaki puszczy zostały odnowione w ostatnich 3 latach. Dodatkowo – na niespotykaną skalę – szlaki te zostały zaopatrzone w urządzenia informacyjne (tablice z siecią i drogowskazy).
  Wprowadzono kilka korekt przebiegu (szczególnie szlak czarny Bydgoszcz – Solec Kujawski  w rejonie przejścia przez DK 10). Zmiany zostaną wkrótce naniesione na mapach wirtualneszlaki.pl
 • 6 października 2018 r.
  Uroczyste otwarcie szlaku im. błogosławionego Czesława Jóźwiaka zakończyło duży projekt w obrębie Puszczy Bydgoskiej. Z inicjatywy naszego Oddziału i wójta Nowej Wsi Wielkiej, Pana Wojciecha Oskwarka, wytyczyliśmy nowy szlak Brzoza – Łażyn – Nowa Wieś Wielka, dł. 16,9 km.
  Dodatkowo odnowione zostały odcinki szlaków:
  – KP-4108c z Nowej Wsi Wielkiej do okolice Emilianowa (10 km);
  – KP-4106s z Solca Kuj. do odejście szlaku żółtego k. Brzozy ( 19,5 km);
  – KP-4112y z Gniewkowa do Osieka Wielkiego (15,8 km)- dotacja U. Marszałk.
  Na szlakach stanęło 6 tablic z siecią szlaków oraz ponad 50 drogowskazów. Drogowskazy w 2/3 ufundowane zostały przez Nadleśnictwa Bydgoszcz i Solec Kujawski.
 • 2 września 2018 r.
  Po 18 latach posuchy przyszedł czas na południową Krajnę (Więcbork i okolice). Z racji braku oddziałów PTTK na tym obszarze, administratorem szlaków jest nasz Oddział. Niestety, gospodarze terenu kilkakrotnie zbyli milczeniem nasze próby pozyskania środków na remont coraz bardziej zanikających szlaków. Dopiero dotacja ZG PTTK umożliwiła odnowienie 3 szlaków wychodzących z Więcborka: 
  – KP-4024n (Więcbork – Witosław 22,3 km) /zmiany przebiegu nad Jeziorem
                      Więcborskim/;
  – KP-4025z (Więcbork – Zabartowo 11,2 km) /w 70% nowy przebieg na skutek
                      grodzenia prywatnych terenów/;
  – KP-4026s (Więcbork – Zabartowo 18,7 km) /zmiana przebiegu k. Pęperzyna/.
  Burmistrz Więcborka zrefundował wykonanie 3 tablic z siecią szlaków oraz 10 
  drogowskazów w: Więcborku, Zabartowie i Sypniewie.
 • 15 września 2017 r.
  Zakończyliśmy zaplanowane w tym roku prace znakarskie na szlakach pieszych.
  1. Jako poważny sukces należy traktować odnowienie (?) całego szlaku „Zielonej Strugi”, który – jak można wnioskować z zachowanych oznakowań – nie był nigdy prawidłowo oznakowany w terenie!
  Szlak Rojewo-Przyłubie PKP liczy 35,2 km (nie 31,0 km, jak było dotąd w ewidencji szlaków)
  2. Ważnym dla naszego Oddziału (a szczególnie dla Klubu „Horyzont”)
  jest odnowiony szlak im. Tadeusza Dolczewskiego:
  Solec Kujawski PKP – Przyłubie PKS, dł. 15,2 km.
  Patron szlaku był znanym w województwie działaczem PTTK, wieloletnim prezesem OM PTTK w Bydgoszczy.
  3. Przed siedzibą nadleśnictwa w Solcu Kujawskim stanęła tablica z siecią szlaków pieszych wraz z notką biograficzną Jerzego Szafkowskiego, patrona szlaku Przyłubie PKP – Solec Kujawski.

   

 • lipiec 2017 r.
  W tym roku nasza grupa znakarska kontynuuje odnawianie szlaków Puszczy Bydgoskiej:
  – Szlak „Zielonej Strugi” (czerwony)  Przyłubie PKP – Rojewo
  – Szlak im. T. Dolczewskiego (zielony)  Solec Kuj. PKP – Przyłubie PKS
  – Szlak Puszczański (żółty)   Bydgoszcz – Chrośna 
  – Odnowione będą też odcinki szlaków Nadnoteckiego (do Lisiego Ogona) oraz Dolnej Wisły (Strzelce Grn. – Grabowo)
   
 • 3 kwietnia 2017r.
  Znana i ceniona w całym kraju z powodu wysokiej jakości prac na szlakach pieszych GRUPA ZNAKARSKA przy naszym Oddziale powiększyła się o 2 znakarzy.
  Po egzaminie przed KTP PTTK w Łodzi, uprawnienia znakarskie uzyskali Koledzy: Marek Lubiszewski i Łukasz Wojtecki.