Aktualności

 • 15 września 2017 r.
  Zakończyliśmy zaplanowane w tym roku prace znakarskie na szlakach pieszych.
  1. Jako poważny sukces należy traktować odnowienie (?) całego szlaku „Zielonej Strugi”, który – jak można wnioskować z zachowanych oznakowań – nie był nigdy prawidłowo oznakowany w terenie!
  Szlak Rojewo-Przyłubie PKP liczy 35,2 km (nie 31,0 km, jak było dotąd w ewidencji szlaków)
  2. Ważnym dla naszego Oddziału (a szczególnie dla Klubu „Horyzont”)
  jest odnowiony szlak im. Tadeusza Dolczewskiego:
  Solec Kujawski PKP – Przyłubie PKS, dł. 15,2 km.
  Patron szlaku był znanym w województwie działaczem PTTK, wieloletnim prezesem OM PTTK w Bydgoszczy.
  3. Przed siedzibą nadleśnictwa w Solcu Kujawskim stanęła tablica z siecią szlaków pieszych wraz z notką biograficzną Jerzego Szafkowskiego, patrona szlaku Przyłubie PKP – Solec Kujawski.

   

 • lipiec 2017 r.
  W tym roku nasza grupa znakarska kontynuuje odnawianie szlaków Puszczy Bydgoskiej:
  – Szlak „Zielonej Strugi” (czerwony)  Przyłubie PKP – Rojewo
  – Szlak im. T. Dolczewskiego (zielony)  Solec Kuj. PKP – Przyłubie PKS
  – Szlak Puszczański (żółty)   Bydgoszcz – Chrośna 
  – Odnowione będą też odcinki szlaków Nadnoteckiego (do Lisiego Ogona) oraz Dolnej Wisły (Strzelce Grn. – Grabowo)
   
 • 3 kwietnia 2017r.
  Znana i ceniona w całym kraju z powodu wysokiej jakości prac na szlakach pieszych GRUPA ZNAKARSKA przy naszym Oddziale powiększyła się o 2 znakarzy.
  Po egzaminie przed KTP PTTK w Łodzi, uprawnienia znakarskie uzyskali Koledzy: Marek Lubiszewski i Łukasz Wojtecki.