„Szlak do 18 południka” – nowy szlak w Puszczy Bydgoskiej

Mimo ogłoszonego wcześniej zakończenia sezonu znakarskiego, znakarze naszego Oddziału zdążyli  wytyczyć jeszcze jeden nowy szlak. Z inicjatywy Panów Wójta i Sekretarza gminy Nowa Wieś Wielka, powstało połączenie siedziby gminy z punktem przecięcia współrzędnych geograficznych 18ºE # 53ºN w Nowym Smolnie.
Szlak czarny ma długość 10, 2 km. Możliwe jest kontynuowanie wędrówki szlakiem niebieskim do Brzozy (+ 5,5 km) lub do Gąsawy (+ 53 km). Zachęcamy do wędrowania nowym szlakiem!