Odnawianie szlaków pieszych

Grupa znakarska naszego Oddziału wytyczyła i odnowiła w tym roku ponad 150 km szlaków w rejonie Bydgoszczy, Puszczy Bydgoskiej, Krajny i… Mazowsza. Wysoka rzetelność prac i estetyka znaków mogą być przykładem dla innych…
Szlaki to nie tylko znaki na słupach i drzewach, ale także urządzenia informacyjne. Na zdjęciu przykład z węzła Smukała szpital.