2020-10-04_Maraton Szlakiem Męczeńskiej Drogi Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Po raz drugi z rzędu Klub Turystów Pieszych „Horyzont” wystawił drużynę, która wzięła udział w Maratonie Szlakiem Męczeńskiej Drogi Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. W tegorocznej edycji wzięło udział ośmioro turystów reprezentujących solecki klub. Start wędrówki miał miejsce już o godzinie szóstej rano przy kościele pw. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Pierwsze kilometry wiodły piechurów przez ulice Bydgoszczy. Pierwszy postój urządzono na przystanku przy ulicy Fordońskiej. Do tego miejsca warunki pogodowe były więcej niż sprzyjające: ciepło, bez wiatru ponadto zza chmur nieśmiało wychylało się słońce. Wkrótce piechurzy przeszli przez most fordoński im. Rudolfa Modrzejewskiego. Wtedy praktycznie każdy z uczestników zatrzymał się chociaż na moment aby uwiecznić nadwiślańską panoramę. Dalsza trasa prowadziła w dużej części przez las. Niestety pogorszyła się pogoda. Zaczęło padać a wkrótce okazało się, że deszcz stał się nieodzownym towarzyszem piechurów. Całe szczęście, że turyści byli na taką pogodę odpowiednio przygotowani. Kilometry mijały szybko. Po dotarciu do Górska wszyscy uczestnicy wędrówki tak piesi, rowerzyści oraz biegacze zatrzymali się przed pomnikiem poświęconym bł. ks. Jerzemu Popiełuszce. W tym miejscu zapalono pamiątkowe znicze. Meta maratonu znajdowała się na terenie Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku. Organizatorzy zadbali aby maratończycy otrzymali ciepły posiłek oraz napoje. Na zakończenie odbyła się miła uroczystość wręczenia pucharów dla drużyn oraz medali dla wszystkich uczestników.