POSIEDZENIA – 2017

2017-12-11
1. Przyjęto plan imprez Oddziału na 2018 rok.
2. Zapoznano się z nowymi stawkami składek członkowskich PTTK: N-55 zł, U-30 zł
    Opłacenie składki członkowskiej do 31.III 2018 r. zapewnia ciągłość uprawnień
    członkowskich oraz ubezpieczenia NW. 

2017-10-16
1. Czasowo zrezygnowano z pełnienia dyżurów przez członków Zarządu – z powodu     nikłego zapotrzebowania ze strony naszych członków.
2. Przyjęto wytyczne do opracowania planów imprez na Zimę 2017 i Rok 2018.
3. Powołano Tomasza Zubryckiego na funkcję sekretarza Oddziału.

2017-09-11
1. Przyjęto plan imprez Oddziału – JESIEŃ 2017
2. Przyjęto Informację na temat dyscypliny finansowej klubów i kół
3. Ustalono terminy i skład cotygodniowych dyżurów członków zarządu na najbliższy okres. Dyżury: każdy poniedziałek w godz. 17.00 – 19.00
4. Kol. Genowefa Hoffmann zrezygnowała z pełnienia funkcji sekretarza Zarządu.

2017-06-19
1. Przyjęto plan imprez Oddziału – LATO 2017.
2. Omówiono sposoby udoskonalenia obiegu informacji wewnątrz Zarządu i z Klubami.
3. Powołano Oddziałową Komisję Turystyki Pieszej.

2017-05-10
1. Omówiono sposoby i metody realizacji Uchwały programowej Walnego Zebrania.
2. Dokonano podziału zadań i kompetencji członków Zarządu.
3. Ustalono terminy i skład cotygodniowych dyżurów Zarządu w okresie do wakacji br.:
   poniedziałek – 29 maja; 5, 12, 19, 26 czerwca  w godz. 17.00 – 19.00