POSIEDZENIA – 2018

2018-01-29
1. Omówiono stan organizacyjny Oddziału
2. Przyjęto sprawozdanie finansowe za 2017 rok
3. Podjęto decyzję o przywróceniu dyżurów członków Zarządu.
    Szczegóły – na następnym zebraniu