ZARZĄD

1. Kol. Artur Gutowski – Prezes
2. Kol. Edward Kozanowski – V-ce Prezes
3. Kol. Zdzisław Świderski – V-ce Prezes
4. Kol. Genowefa Hoffmann
5. Kol. Elżbieta Ostropolska– Skarbnik
6. Kol. Jarosław Domiński – Członek
7. Kol. Wiesław Jarosz – Członek
8. Kol. Ryszard Seidel – Członek                 OKTP, szlaki piesze, strona www
9. Kol. Łukasz Wojtecki – Członek               kronika Oddziału


KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący KR

Lech Boczkowski