Informacje o ubezpieczeniach członków PTTK

ZG PTTK rozesłał do oddziałów broszurę z pełną informacją nt. zakresu ubezpieczenia NWW, OC i innych form, z których korzystają członkowie PTTK po opłaceniu składki członkowskiej. Zachęcamy do zapoznania się z treściami ⇒ broszury.