Zimą na szlakach Bydgoszczy

W granicach miasta można wędrować znakowanymi szlakami o łącznej długości ponad 100 km! Na wycieczki w granicach powiatu Bydgoszcz zaprasza ponad 350 km znakowanych szlaków pieszych! Otoczenie miasta – to w znacznej części lasy (a nawet Puszcza!). Korzystajmy z możliwości bezpiecznego odkrywania uroków zimy!