6 grudnia 2020 r. zmarł Kolega MACIEJ WDOWICKI (1934 – 2000), wieloletni działacz PTTK na szczeblu miasta Bydgoszczy, naszego województwa i Polski. W latach 1962 – 1987 był Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Turystyki Pieszej ZW PTTK. Opracował i wyznakował ponad 600 km szlaków pieszych w województwie.
 Był działaczem Komisji Krajoznawczej ZG PTTK. Był członkiem – założycielem Rady Aktywizacji Turystyki Pieszej Ziem Północnych. Organizował i współorganizował centralne i regionalne imprezy turystyczno – krajoznawczych. Był instruktorem szkolenia kadr przodowników turystyki pieszej, wychował wiele pokoleń turystów i krajoznawców.
Żegnaj drogi Przyjacielu!
Pogrzeb ŚP. MACIEJA odbędzie się 10 grudnia (czwartek) o godz. 13.00 na cmentarzu przy al. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Bydgoszczy.