Węzeł szlaków przy pomniku ofiar II wojny

Przy pomniku ofiar II wojny światowej w pobliżu leśn. Bielice krzyżują się 4 malownicze szlaki piesze Puszczy Bydgoskiej. We wrześniu informowaliśmy o umieszczeniu w tym punkcie tablicy z mapą sieci szlaków.
W połowie listopada informację uzupełniły drogowskazy osadzone przy wydatnej pomocy Nadleśnictwa Bydgoszcz (szczególne podziękowania  dla P. Jarosława Chłąda).