14 listopada br. zmarł Kolega Ryszard Drozd, działacz i współzałożyciel Klubu Turystyki Rowerowej  RAMA-76.
W obecnej kadencji pracował w klubie jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
Kolega Ryszard był wspaniałym człowiekiem, zawsze gotowym do pomocy innym i do zabawy. Gdzie bawił się Rysiu, tam bawili się wszyscy!
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!