Powstaje nowy szlak w Puszczy Bydgoskiej

Grupa znakarska naszego Oddziału jest współinicjatorem
(wraz z wójtem Nowej Wsi Wielkiej – Panem W. Oskwarkiem) wytyczenia nowego szlaku w Puszczy Bydgoskiej. Szlak upamiętnia urodzonego w 1919 roku w ŁAŻYNIE Czesława Jóźwiaka, który w 1999 roku został beatyfikowany przez Jana Pawła II. Prace znakarskie są mocno zaawansowane. Wkrótce udostępnimy pełną dokumentację szlaku wraz z listą osób i instytucji, które umożliwiły realizację tego wspaniałego projektu.